06 60 93 90 71 aikidoclub06@gmail.com

Compter en japonais

1 ichi itchi
2 ni ni
3 san sane
4 yon yone
4 shi chi
5 go go
6 roku lokou
7 shichi chitchi
7 nana nana
8 hachi hatchi
9 kyû kioû
9 ku kou
10 djoû
Après dix, on compte en assemblant les chiffres de 1 à 9. Ex.: jûyon pour 14; nijû pour 20…

Pour voir les caractères japonnais correspondant : http://shotokancrsa.com/compte.htm